Insolvenční právo

Insolvenční právo

Advokátní kancelář Hradec Králové poskytuje právní služby v oblasti insolvenčního práva a zajišťuje právní poradenství pří řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka a při uspořádání majetkových poměrů dlužníka vůči věřitelům a třetím osobám v souladu s insolvenčním zákonem.

Právní služby – věřitelé

 • Právní poradna – uplatnění nároku
  Pro věřitele zabezpečuje Advokátní kancelář právní služby a poradenství související s uplatněním jejich nároku v insolvenčních řízeních, a to ať již prostřednictvím insolvenčního návrhu nebo přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení.
 • Právní zastoupení – přezkumné jednání a schůze věřitelů
  Advokátní kancelář zajišťuje právní zastoupení v rámci celého insolvenčního řízení, zejména při přezkumném jednání a schůzi věřitelů u insolvenčního soudu, a to u všech níže uvedených forem řešení úpadku a to včetně zabezpečení doručování právních podání, soudních výzev a průběžné sledování průběhu insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.

  • Oddlužení
  • Reorganizace
  • Konkurz
 • Incidenční spory
  Při popření pohledávky věřitele na přezkumném jednání ze strany insolvenčního správce, dlužníka nebo jiného přihlášeného věřitele, Advokátní kancelář zajišťuje právní zastoupení věřitele, jehož přihlášená pohledávka byla popřena, a to v incidenčních sporech k prokázání její pravosti, výše nebo pořadí.

Právní služby – dlužníci

 • Právní poradna – Řešení úpadku a hrozícího úpadku
  Dlužníkům poskytujeme právní poradenství při řešení jejich úpadku nebo hrozícího úpadku, zejména zabezpečujeme sepsání insolvenčního návrhu na oddlužení fyzických osob, tj. při vyhlášení „osobního bankrotu“, návrhu na společné oddlužení manželů, návrhu na vyhlášení moratoria, konkurzu nebo reorganizace podniku při naplnění zákonných kritérií.
 • Právní zastoupení – Přezkumné jednání a schůze věřitelů
  Zabezpečujeme právní zastoupení dlužníka při vyhlášení moratoria, při přezkumném jednání a schůzi věřitelů, a to u všech níže uvedených forem řešení úpadku včetně zabezpečení doručování právních podání, soudních výzev a průběžné sledování průběhu insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.

  • Oddlužení
  • Reorganizace
  • Konkurz
 • Incidenční spory
  V případech popření pohledávky věřitele na přezkumném jednání ze strany dlužníka, Advokátní kancelář Hradec Králové zajišťuje právní zastoupení dlužníka v incidenčních sporech k prokázání oprávněnosti dlužníkova popření pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.