O nas

O NAS

Kancelaria adwokacka Hradec Králové rozpoczęła swoją działalność w 1998 r. i świadczy kompleksowe usługi prawne oraz doradcze ważnym klientom zarówno czeskim jak i zagranicznym w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego i autorskiego. Reprezentujemy również podmioty w trakcie sądowego oraz pozasądowego dochodzenia roszczeń, przede wszystkim w zakresie windykacji i egzekucji należności w postępowaniach upadłościowych.

Nasza kancelaria adwokacka zapewnia dla klientów nie tylko prowadzenie bieżącej agendy prawnej (przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów i związanych z nimi dokumentacji prawnych, rozwiązywanie spraw w dziedzinie prawa pracy, prawa handlowego i innych spraw prawnych), ale również reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych.

Do skutecznego rozwiązania potrzeb naszych klientów korzystamy nie tylko z wiedzy specjalistycznej naszych adwokatów oraz aplikantów, ale też z długoterminowej współpracy ze specjalistami w innych dziedzinach, np. z notariuszami, doradcami podatkowymi, ekspertami sądowymi, syndykami oraz zarządcami przymusowymi.

Wysokość stawek za świadczenie usług prawnych uzależnione są od wartości oraz złożoności przedmiotu konkretnej sprawy. Istnieje możliwość umówić jedną stawkę z wyprzedzeniem lub uzależnić wysokość stawki od wyniku sprawy jak i liczyć oddzielne stawki za poszczególne czynności adwokackie określone w rozporządzieniu Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Czeskiej nr 177/1996 Sb. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Aktualne brzmienie owego rozporządzenia można uzyskać tutaj. Organem do rozstrzygania sporów konsumenckich związanych z wykonywaniem czynności adwokackich jest Česká advokátní komora (Czeska Izba Adwokacka) (patrz http://www.cak.cz/en/).

SPECJALIZACJA NASZEJ KANCELARII

Działalność Kancelarii adwokackiej w Hradcu Králové od dawna zaangażowana jest w kwestiach związanych z prawem autorskim i prawem własności intelektualnej. W dziedzinie prawa autorskiego świadczymy naszym klientom, na terenie Republiki Czeskiej, ochronę prawną przed nieuczciwymi praktykami organizacji zbiorowego zarządzania OSA (odpowiednik polskiego ZaiKS-a), INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA i ich kontrolerów.

Reprezentujemy pozwanych przez organizacje zbiorowego zarządzania w postępowaniach sądowych dotyczących płacenia tantiem. W takich postępowaniach nasza kancelaria odniosła dziesiątki sukcesów, których przedmioty miały wartość od kilku do setek tysięcy koron.

Znaczącym sukcesem naszej kancelarii adwokackiej i jednocześnie przełomem w rozstrzyganiu procesów sądowych dotyczących pobierania tantiem przez organizacje zbiorowego zarządzania było orzeczenie Sądu Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r., II ÚS 3076/13, OAZA vs. VELO CZ – patrz niżej na link do reportażu ČT (Telewizji Czeskiej):

Link do audycji ČT „O orzeczeniu Sądu Konstytucyjnego w sprawie płacenia tantiem za radio”

Kancelaria adwokacka Hradcec Králové reprezentuje również podmioty w postępowaniach cywilnych z dystrybutorami filmowymi (Hollywood C. E., Bontonfilm s.a., Blue Sky Film Distribution) a z Česką protipirátską unią (Czeska unia zwalczająca działalność piracką).

Nasza kancelaria adwokacka aktywnie wspiera rozwój lokalnej muzycznej kultury oraz twórczość niezależnych autorów i artystów, którzy nie są reprezentowani przez organizacje zbiorowego zarządzania OSA ani INTERGRAM.

Nasz zespół

mgr inž., mgr Petr Molnár

mgr inž., mgr Petr Molnár

Adwokat

PRAWO HANDLOWE
PRAWO CYWILNE
PRAWO AUTORSKIE

mgr Petr Stejskal LL.M.

mgr Petr Stejskal LL.M.

Adwokat

PRAWO HANDLOWE
PRAWO CYWILNE
PRAWO AUTORSKIE

mgr Martin Soppe

mgr Martin Soppe

Adwokat

PRAWO HANDLOWE
PRAWO CYWILNE
EGZEKUCJE SĄDOWE
WINDYKACJA DŁUGÓW

mgr Marian Pavlov

mgr Marian Pavlov

Adwokat

PRAWO HANDLOWE
PRAWO CYWILNE
PRAWO AUTORSKIE

mgr Veronika Kvapilová

mgr Veronika Kvapilová

Adwokat

PRAWO HANDLOWE
PRAWO CYWILNE

WINDYKACJA DŁUGÓW

mgr Romana Klinská

mgr Romana Klinská

Aplikant

PRAWO HANDLOWE
PRAWO CYWILNE
PRAWO RODZINNE