O nás

O NÁS

Advokátní kancelář Hradec Králové zabezpečuje již od roku 1998 pro významné české a mezinárodní klienty komplexní právní služby a poradenství v oblasti občanského, obchodního, stavebního, rodinného a autorského práva. Naši advokáti zajišťují kvalitní právní zastoupení v soudních sporech a při soudním a mimosoudním vymáhání pohledávek, zejména v exekučních a v insolvenčních řízeních.

K efektivnímu řešení právních potřeb klientů využíváme nejen odborných znalostí a dovedností našich advokátů a advokátních koncipientů, ale také dlouhodobě spolupracujeme s právními specialisty z jiných právních oborů, zejm. s notáři, daňovými poradci, soudní znalci, soudními překladateli, exekutory či s insolvenčními správci.

Advokátní kancelář Hradec Králové se také věnuje akademické činnosti a svými odbornými příspěvky se aktivně účastní mezinárodních právnických vědeckých konferencí v České republice a na Slovensku, zejm. konference Olomoucké dny soukromého práva, Olomoucké právnické dny, České právo a informační technologie, Košické Dni Súkromného Práva.

Odměna za poskytování advokátních služeb se pak odvíjí od hodnoty a složitosti daného případu. Odměna může být sjednána buď pevnou částkou, nebo podílem na výsledku věci nebo za jednotlivé provedené úkony v souladu s advokátním tarifem, který je vymezen vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Aktuální znění advokátního tarifu naleznete zde. Česká advokátní komora (viz http://www.cak.cz/) je pak věcně příslušným orgánem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů souvisejících s výkonem advokacie.

 

NAŠE ZAMĚŘENÍ

Zastupování v soudních sporech

Advokátní kancelář Hradec Králové se dlouhodobě věnuje zastupování klientů v soudních sporech při uplatnění majetkových a nemajetkových nároků, vymáhání škody a jiných pohledávek vzniklých z obchodních a občanskoprávních závazkových vztahů, zejm. poskytuje právní pomoc při uplatnění nároku na odškodnění za snížení nebo ztrátu hodnoty vozidla při dopravní nehodě vůči pojišťovně – viz reportáž České televize.

Autorské právo

Advokátní kancelář Hradec Králové se specializuje na problematiku autorského práva a práva duševního vlastnictví. V oblasti autorského práva poskytuje žalovaným po celé České republice právní ochranu před nekalým jednáním kolektivních správců OSA, INTERGRAM, filmových distributorů ( zejm. Hollywood C. E., Bontonfilm a.s., Blue Sky Film Distribution) a České protipirátské unie. Advokátní kancelář Hradec Králové byla úspěšná již v desítkách soudních sporů, jejichž hodnota se pohybovala od tisíců Kč až po miliony Kč.

Významným úspěchem Advokátní kanceláře Hradec Králové a současně přelomem v problematice autorských licenčních poplatků byl nález Ústavního soud ze dne 15. 4. 2014, sp. zn.: II ÚS 3076/13, OAZA vs. VELO CZ – viz odkaz na reportáž České televize:

Odkaz na video „ÚS o stížnosti proti poplatkům za rádio“

Dalším významným úspěchem je aktuální nález Ústavního soudu ČR ze dne 21. 5. 2019, sp. zn.: III. ÚS 3102/16, INTERGRAM vs. Houlík, ze kterého vyplývá, že kolektivní správci nemohou od hospodských a majitelů restauračních zařízeních automaticky vymáhat autorské licenční poplatky. Kolektivní správce musí totiž vždy nejdříve prověřit a prokázat,  zda v daném TV, rozhlasovém či jiném obdobném vysílání jsou obsažena vůbec nějaká autorská díla či výkony umělců a současně že jsou smluvně zastupována daným kolektivním správcem ! Podrobněji zde.

Advokátní kancelář podporuje i rozvoj místní hudební kultury, tvorby místních nezávislých autorů a umělců, a poskytuje právní služby Nezávislým správcům autorských práv – IS Media s.r.o. nebo Nezávislá kultura s.r.o.

NÁŠ TÝM TVOŘÍ

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár

Advokát

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
AUTORSKÉ PRÁVO
STAVEBNÍ PRÁVO

Mgr. Petr Stejskal LL.M.

Mgr. Petr Stejskal LL.M.

Advokát

OBCHODNÍ PRÁVO
EXEKUCE
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Mgr. Martin Soppe

Mgr. Martin Soppe

Advokát

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
EXEKUCE
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Mgr. Bc. Veronika Kvapilová

Mgr. Bc. Veronika Kvapilová

Advokátka

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Mgr. Marian Pavlov

Mgr. Marian Pavlov

Advokát

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
AUTORSKÉ PRÁVO
STAVEBNÍ PRÁVO

Mgr. BC. LADISLAV ŠULC

Mgr. BC. LADISLAV ŠULC

Koncipient