Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

Advokátní kancelář Hradec Králové se dlouhodobě specializuje na Právo duševního vlastnictví (Autorské právo, Právo průmyslového vlastnictví) a zaznamenala po celé České republice desítky významných úspěchů při obraně žalovaných v soudních sporech s kolektivními správci OSA, INTERGRAM, OAZA, filmovými distributory (Bontonfilm, Hollywood, apod) a s Českou protipirátskou unií, viz reportáž České televize o autorských licenčních poplatcích a nálezu Ústavního soudu ČR ve sporu VELO CZ vs. kolektivní správce OAZA.

Advokátní kancelář Hradec Králové se také aktivně podílí na vzniku Nezávislých správců práv, kteří pro autory, výkonné umělce, a uživatele autorských práv představují alternativu ke kolektivním správcům OSA, INTERGRAM, OAZA. Odbornými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi také Advokátní kancelář pomáhá uživatelům a Asociacím uživatelů autorských děl při vyjednávání s kolektivními správci o výši licenčních odměn a uplatnění slev.

Níže naleznete přehled hlavních oblastí právního poradenství Advokátní kanceláře Hradec Králové týkajících se práva duševního vlastnictví, tj. autorského práva a práva průmyslového vlastnictví:

Právní služby – Autorské právo

  • Právní analýzy a poradenství v oblasti autorského zákona a aktuálních novel
  • Příprava licenčních smluv, smluv o vytvoření autorských děl, nakladatelských smluv
  • Zastupování oprávněných v soudních a jiných řízeních k vymožení nároků vyplývajících z autorských práv a práv souvisejících s právem autorským
  • Zastupování žalovaných v soudních řízeních o vydání bezdůvodného obohacení vymáhaného kolektivními správci OSA, INTERGRAM, OAZA, a filmovými a hudebními distributory spolu s Českou protipirátskou unii nebo IFPI (Mezinárodní federace fonografického průmyslu)

Právní služby – Právo průmyslového vlastnictví

  • Právní poradenství při ochraně, správě a registraci ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů a označení původu / zeměpisné označení
  • Zastupování ve správních řízeních před českým Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, před evropským EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví) a mezinárodním WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví) a rešerše v jejich registrech průmyslových práv
  • Zastupování v soudních sporech týkajících se porušení práv z průmyslového vlastnictví