Právní služby

Advokátní kancelář Hradec Králové zabezpečuje právní služby a poradenství v těchto oblastech práva:

Obchodní právo

 • Obchodně-právní poradenství (příprava smluv, zastoupení v soudních sporech)
 • Pracovně-právní poradenství (příprava smluv, řešení sporů, zaměstnávání cizinců)
   

Stavební právo

 • Převod a prodej nemovitostí (bytů, pozemků) bez realitky
 • Uplatnění reklamací, odškodnění za vady a prodlení díla
 • Zastoupení ve stavebních, správních a soudních řízeních

Občanské právo

 • Tvorba smluv (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní a podnájemní smlouva, darovací smlouva)
 • Právní zastupování v občanskoprávních sporech
 • Rodinné právo
 • Dědické právo

Insolvenční právo

 • Právní služby – Věřitelé (insolvenční návrh, přihláška pohledávky, přezkumná jednání, schůze věřitelů, incidenční spory)
 • Právní služby – Dlužníci (insolvenční návrh, přezkumné jednání, incidenční spory)

Právo duševního vlastnictví

 • Autorské právo
 • Právo průmyslového vlastnictví
       

Vymáhání pohledávek

 • Právní audit (tzv. due diligence)
 • Mimosoudní vymáhání pohledávek
 • Soudní vymáhání pohledávek, včetně exekučních řízení