Právné služby

Advokátska kancelária Hradec Králové zabezpečuje právne služby a poradenstvo v týchto právnych oblastiach:

Obchodné právo

 • Obchodnoprávne poradenstvo (príprava zmlúv, zastúpenie v súdnych sporoch)
 • Pracovnoprávne poradenstvo (príprava zmlúv, riešenie sporov, zamestnávanie cudzincov)

Stavebné právo

 • Prevod a predaj nehnuteľností (bytov, pozemkov) bez realitnej agentúry
 • Uplatnenie reklamácií a odškodnenia za chyby a oneskorenie s dokončením diela
 • Zastúpenie v stavebných, správnych a súdnych konaniach

Občianske právo

 • Tvorba zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o dielo, nájomná a podnájomná zmluva, darovacia zmluva)
 • Právne zastupovanie v občianskoprávnych sporoch
 • Rodinné právo
 • Dedičské právo

Insolvenčné právo

 • Právne služby pre veriteľov (insolvenčný návrh, prihláška pohľadávky, prieskumné konania, schôdza veriteľov, incidenčné spory)
 • Právne služby pre dlžníkov (insolvenčný návrh, prieskumné konania, incidenčné spory)

  Právo duševného vlastníctva

  • Autorské právo
  • Právo priemyselného vlastníctva

   Vymáhanie pohľadávok

   • Právny audit (tzv. due diligence)
   • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
   • Súdne vymáhanie pohľadávok vrátane exekučných konaní