O nás

O NÁS

Advokátní kancelář v Hradci Králové zabezpečuje již od roku 1998 pro významné české a mezinárodní klienty komplexní právní služby a poradenství pro podnikající subjekty v oblasti občanského, obchodního, rodinného a autorského práva. Poskytujeme také právní zastoupení oprávněných při soudním a mimosoudním vymáhání pohledávek, zejména v exekučních a v insolvenčních řízeních.

Naše advokátní kancelář zajištuje pro klienty nejen každodenní právní agendu (přípravu veškeré smluvní a související právní dokumentace, řešení pracovněprávních, obchodních a jiných záležitostí), ale zastupujeme naše klienty i v soudních sporech, v řízeních před správními, trestněprávními nebo jinými orgány.

K efektivnímu řešení právních potřeb našich klientů využíváme nejen odborných znalostí našich advokátů a advokátních koncipientů, ale i specialistů z různých odborů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, jako jsou notáři, daňoví poradci, soudní znalci, exekutoři či insolvenční správci.

Odměna za poskytování advokátních služeb se odvíjí od hodnoty a složitosti daného případu. Odměna může být sjednána buď pevnou částkou, nebo podílem na výsledku věci nebo za jednotlivé provedené úkony v souladu s advokátním tarifem, který je vymezen vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Aktuální znění advokátního tarifu naleznete zde. Česká advokátní komora (viz http://www.cak.cz/) je pak věcně příslušným orgánem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů souvisejících s výkonem advokacie.

NAŠE ZAMĚŘENÍ

Advokátní kancelář v Hradci Králové se také dlouhodobě věnuje v celorepublikové působnosti problematice autorského práva a práva duševního vlastnictví. V oblasti autorského práva poskytujeme naším klientů po celé České republice právní ochranu před nekalým jednáním kolektivních správců OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA a jejich kontrolorů.

Zastupujeme žalované v soudních sporech o autorské licenční poplatky, které jsou často neoprávněně vymáhány ze strany kolektivních správců OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA, přičemž jsme byli úspěšní již v desítkách soudních sporů, jejichž hodnota se pohybovala od tisíců Kč až po statisíce Kč.

Významným úspěchem Advokátní kanceláře v Hradci Králové a současně přelomem v problematice autorských licenčních poplatků byl nález Ústavního soud ze dne 15. 4. 2014, sp. zn.: II ÚS 3076/13, OAZA vs. VELO CZ – viz níže uvedený odkaz na reportáž České televize:

Odkaz na video „ÚS o stížnosti proti poplatkům za rádio“

Advokátní kanceláře v Hradci Králové se také zabývá právním zastupováním žalovaných v civilních sporech s filmovými distributory (Hollywood C. E., Bontonfilm a.s., Blue Sky Film Distribution) a s Českou protipirátskou unií.

Naše advokátní kancelář aktivně podporuje i rozvoj místní hudební kultury a tvorbu nezávislých autorů a umělců, kteří nejsou zastupováni kolektivními správci OSA nebo INTERGRAM.

Náš tým tvoří

Mgr. Marian Pavlov

Mgr. Marian Pavlov

Advokát

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
AUTORSKÉ PRÁVO

Mgr. Pavel Stejskal LL.M.

Mgr. Pavel Stejskal LL.M.

Advokát

OBCHODNÍ PRÁVO
EXEKUCE
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Mgr. Martin Soppe

Mgr. Martin Soppe

Advokát

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
EXEKUCE
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Mgr. Bc. Veronika Kvapilová

Mgr. Bc. Veronika Kvapilová

Advokátka

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár

Koncipient

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
AUTORSKÉ PRÁVO

Mgr. Romana Klinská

Mgr. Romana Klinská

Koncipientka

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
RODINNÉ PRÁVO